متن فارسی استاندارد ایزو 45001 نسخه 2018

متن فارسی استاندارد ایزو 45001 نسخه 2018

متن فارسی استاندارد ایزو 45001 نسخه 2018

یک سازمان در قبال بهداشت حرفه ای، ایمنی و سلامت کارکنان خود مسئول است. این مسئولیت شامل سلامت روح و روان و همچنین سلامت جسمانی کارمنان می شود.

استقرار سیستم مدیریت OH&S ایمنی و سلامت شغلی در جهت توانمند کردن سازمان برای ساختن یک محیط کاری امن و ایمن برای جلوگیری از ورود صدمات و بیماری ها به کارگران و کارکنان بسیار موثر است.

هدف سیستم مدیریت OH&S

سیستم مدیریت OH&S با هدف فراهم کردن ساز و کاری برای مدیریت ریسک ها و استفاده بهینه از فرصت ها پدید آمده است. هدف اصلی این سیستم چلوگیری از بروز صدمات و لطمات و فراهم کردن مجیط کاری سالم برای کارکنان است. همینطور حذف و یا به حداقل رساندن خطرات از طریق سنجش های پیشگیرانه از دیگر اهداف اسن سیستم است.

پس از اعمال آزمون ها و سنجش های پیشگیرانه توسط سیستم مدیریت OH&S بر سازمان، عملکرد سیستم مدیریت نیز افزایش خواهد داشت. تکمیل و انجام یک سیستم مدیریتی OH&S مطابق متن فارسی استاندارد ایزو 45001 نسخه 2018 موجب ایجاد توانایی در سازمان برای مدیریت ریسکهای OH&S شده و نتیجتاً عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.

چنانکه در متن فارسی استاندارد ایزو 45001 نسخه 2018 آمده است پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت OH&S تصمیمی استراتژیک و مفید برای سازمان است. البته حصول اهداف آن منوط به رهبری، مشارکت و تعهد همه سطوح است.

در آخر اگر مایل به دریافت استاندارد ایزو 45001 هستید و یا در این رابطه نیاز به مشاوره و راهنمایی و پاسخگویی به سوالات خود دارید، می توانید با مشاوران حوزه اخذ ایزو در ایزودیاکو از طریق تماس تلفنی و یا شماره واتسپ ارتباط برقرار نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی

تخفیف ویژه انواع گواهینامه های ایزو ISO