متن فارسی استاندارد OHSAS 18001

متن فارسی استاندارد OHSAS 18001

متن فارسی استاندارد OHSAS 18001

استاندارد OHSAS 18001 الزاماتی را برای سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی تعیین می کند که از طریق آن سازمان می تواند خطرات و ریسک های سلامت حرفه ای خود را کنترل کرده و عملکرد ایمنی خود را ارتقا ببخشد.

البته این استاندارد معیارهای مشخصی را برای سنجش عملکرد ایمنی و سلامت حرفه ای ارائه نمی کند.

سازمان هایی که برنامه های زیر را در دستور کار خود قرار داده اند می توانند از استاندارد OHSAS 18001 بهره مند شوند :

الف) تهیه یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای برای حذف یا به حداقل رساندن خزرات برای کارکنان و دیگر طرف های ذینفع که احتمال دارد در معرض خزرات حرفه ای مروبط به سازمان قرار داشته باشند.

ب)پساده سازی، نگهداری و ارتقاء مداوم سیستم مدیریت ایمنی و حرفه ای

ج)اطمینان از انطباق با خط مشی ایمنی و سلامت حرفه ای سازمان

د)اثبات انطباق با استاندارد OHSAS 18001 به وسیله :

  • مشخص کردن وضعیت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی توسط سازمان و خود اطهاری
  • درخواست انطباق از جانب طرف های ذینفع سازمان از جمله مشتریان
  • درخواست انجام خود اظهاری برای سازمان از طریق مراجع برون سازمانی

تمام الزامات موحود در متن فارسی استاندارد OHSAS 18001 برای پیاده سازی در یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای و شغلی طراحی شده اند. دامنه کاربرد این استاندارد به عواملی نظیر خط مشی ایمنی و سلامت حرفه ای، ماهیت فعالیت ها و خطرات عملیات سازمانی وابسته است.

هدف استاندارد OHSAS 18001

هدف اصلی استاندارد OHSAS 18001 پرداختن به ایمنی و سلامت حرفه ای است و به سایر حوزه های ایمنی و سلامت از قبیل آسایش کارکنان، ایمنی محصولات و خدمات و یا آسیب های وارده به محیط زیست توجهی ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این استاندارد و یا اخذ آن می توانید با مشاوران ایزودیاکو در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی