ایزو 50001 (استاندارد مدیریت انرژی)

ایزو ۵۰۰۰۱ (استاندارد ایزو مدیریت انرژی)

ایزو 50001 (استاندارد سیستم مدیریت انرژی):

با توجه به اهمیت روزافزون موضوع انرژی، تولید و مصرف آن و همچنین بحث پروتکل های زیست محیطی، سازمان و صنایع بیش از پیش در صدد بهینه سازی عملکرد خود در این زمینه هستند. همین احساس نیاز بود که سبب طرح ریزی و انتشار استانداردی ویژه تخت عنوان ایزو 50001 شد.

گواهینامه استاندارد ایزو 50001 چیست؟

سازمان استانداردسازی بین المللی استانداردی مختص مدیریت انرژی تحت عنوان ایزو 50001 را عرضه کرد. این استاندارد شامل الزاماتی برای اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می شود. هدف از طراحی این استاندارد توامند کردن سازمان ها برای رسیدن به راهکارهایی برای افززایش بهره وری و مصرف انرژی است.

هدف اصلی استاندارد بین المللی ISO 50001 یاری رسانی به سازمان ها در ایجاد سیستم ها و فرایندهای ضروری در جهت ارتقاء عملکرد و مصرف انرژی اعم از کارایی، استفاده و مصرف آن است.در نتیجه الزاماتی که استاندارد ISO 50001 مقرر می کند، خحم گاز های گلخانه ای کاهش، هزینه های زیست محیطی و مصرف انرژی بهینه و تا حد زیادی تنزل می یابد.

استاندارد ISO 50001 چه هدفی را دنبال می کند؟

طراحی و تدوین استاندارد ایزو 50001 به جهت استقرار، اجرا، حفظ  و بهینه سازی سیتم مدیریت انرژی در سازمان صورت گرفت. به طوری که با استقرار الزامات ان در سازمان، سازمان قادر باشد با تهیه یک رویکرد نظام مند به ارتقاء عملکرد انرژی اعم از بازدهی، مصرف و استفاده انرژی دست یابد.

مدیریت انرژی در استاندارد ISO 50001

تمامی اعمال و اقداماتی که در بردارنده طرح و برنامه ریزی، اجرا و کنترل اثرگذار به همراه حصول اطمینان از مصرف حداقلی انرژی برای انجام فعالیت و وظایف سازمان می شود، منجر به مفهوم مهم و اساسی مدیریت انرژی خواهد شد.

سیستم مدیریت انرژی در بهبود مستمر و منظم عملکرد انرژی در قبال الزامات قانونی و سایر قوانین، یاری می رساند.

دامنه کاربرد استاندارد ISO 50001

تمامی سازمان ها با هر نوع فعالیت و فارغ از اندازه و ابعاد، بدون در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی خود، می توانند الزامات استاندارد ISO 50001  را پیاده سازی کنند. البته تعهد به این سیستم و اجرای همه جانبه و دقیق آن بستگی به مدیریت ارشد دارد.

اجرای استاندارد ISO 50001 چه اثراتی دارد؟

استاندارد ISO 50001 این توانایی را در سازمان ایجاد می کند که با اجرای اقدامات ضروری و لازم در جهت بهینه سازی عملکرد انرژی خود و انطباق با الزامات این استاندارد، در صدد تحقق تعهدات مطرح شده برآید.

گواهینامه ISO 50001 برای فعالیت های تحت کنترل یک سازمان کاربرد دارد و استفاده از آن همراه با متناسب سازی الزامات ویژه سازمان از جمله پیچیدگی سیستم، مستندسازی و منابع همراستا شود. شرکت ها می توانند سیستم ایزو 50001 را با دیگر سیستم های مدیریتی مانند مدیریت کیفیت ایزو 9001، مدیریت محیط زیست 14001 و بهداشت و ایمنی حرفه ای OHSAS18001 انطباق و یک پارچه کنند.

چه شرکت هایی می توانند ISO 50001 را پیاده سازی کنند ؟

تمامی شرکت هایی که تمایل دارند میزان انطباق خط مشی انرژی خود را با استانداردهای بین المللی بسنجند می توانند از این استاندارد به عنوان محک استفاده کنند. شرکت ها می توانند از طریق خود اظهاری و خود ارزیابی اقدام به اخذ تاییده رعایت انطباق با الزامات ISO 50001 نمایند و یا به طریق دیگری به وسیله اخذ این گواهینامه از یک سازمان بیرونی نسبت به این امر اقدام کنند.

ISO 50001 چه مزایایی دارد ؟

گواهینامه استاندارد ISO 50001 همچون دیگر استانداردهای بین المللی با هدف یکپارچه سازی و بهبود کیفیت در سطوح جهانی ارائه شده است. پس پیاده سازی آن علاوه بر مزایای عمومی، منافع خاص خود را نیز به همراه دارد که از ان میان به مواردی چند اشاره خواهیم کرد :

  • کاهش هزینه های انرژی
  • مدیریت پایدار
  • حفاظت از محیط زیست
  • ارتقاء تصویر عمومی سازمان
  • یهره مندی از تشویق های مالی
  • بهینه سازی مصرف انرژی
  • افزایش بهره وری انرژی
  • بهبود کارایی انرژی توسط سازمان ها
  • بهبود مستمر در عملکرد استفاده از انرژی

اخذ گواهینامه ایزو 50001، صدور گواهینامه ایزو 50001

هلدینگ بین المللی دیاکو در کنار انواع استانداردهای بین المللی که به متقاضیان و سازمان ارائه می  کند، مرجعی معتبر برای صدور گواهینامه استاندارد ISO 50001 نیز هست. مجموعه دیاکو این امکان را برای متقاضیان قرار داده تا علاوه بر امکان مشاوره و اخذ گواهینامه به صورت حضوری، به صورت غیر حضوری نیز این خدمات را ارائه دهد. به این نحو که شما متقاضی گرامی می توانید با ارسال فرم سفارش ایزو و یا از طریق واتسپ با کارشناسان گروه صدور گاهینامه ایزو در تماس باشید.

جهت اخذ ISO 50001 (استاندارد ایزو مدیریت انرژی) به صورت فوری و در کمترین زمان بهتری موسسه ، دیاکو است ، شما میتوانید به راحتی و به زدن چند دکمه سفارش دهید.

استاندارد ایزو 50001
استاندارد ISO 50001،مدیریت انرژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی