آرشیو دسته بندی ها: متن استانداردها

متن فارسی استاندارد ایزو 10006

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 10006
متن فارسی استاندارد ایزو 10006 استاندارد ایزو 10006 در واقع دستورالعمل و راهنمایی برای مدیریت کیفیت در پروژه هاست. این استاندارد توسط سازمان بین المللی ایزو طراحی و تدوین شده است. استاندارد ایزو 10006 با هدف ارائه دستورالعمل هایی در مورد مدیریت در پروژه ها آماده شده است. این گواهینامه طرحی کلی از اصول و [...]

متن فارسی استاندارد OHSAS 18001

متن فارسی استاندارد OHSAS 18001
متن فارسی استاندارد OHSAS 18001 استاندارد OHSAS 18001 الزاماتی را برای سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی تعیین می کند که از طریق آن سازمان می تواند خطرات و ریسک های سلامت حرفه ای خود را کنترل کرده و عملکرد ایمنی خود را ارتقا ببخشد. البته این استاندارد معیارهای مشخصی را برای سنجش عملکرد ایمنی [...]

متن فارسی استاندارد ایزو 45001 نسخه 2018

متن فارسی استاندارد ایزو 45001 نسخه 2018
متن فارسی استاندارد ایزو 45001 نسخه 2018 یک سازمان در قبال بهداشت حرفه ای، ایمنی و سلامت کارکنان خود مسئول است. این مسئولیت شامل سلامت روح و روان و همچنین سلامت جسمانی کارمنان می شود. استقرار سیستم مدیریت OH&S ایمنی و سلامت شغلی در جهت توانمند کردن سازمان برای ساختن یک محیط کاری امن و [...]

متن استاندارد ایزو 14001 نسخه 2015

دانلود متن استاندارد ایزو 14001 نسخه 2015
دانلود ترجمه متن استاندارد ایزو 14001 نسخه 2015 سازمان جهانی استانداردسازی ISO در پاسخ به یکی از دغدغه های جوامع امروزی ایجاد تعادل میان اقتصاد، جامعه و محیط زیست، استاندارد ایزو 14001را ارائه داده است. زیرا که حفظ محیط زیست امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. توسعه پایدار در نتیجه همین [...]

متن استاندارد ایزو 9001 نسخه 2015

متن استاندارد ایزو 9001 نسخه 2015
متن استاندارد ایزو 9001 نسخه 2015 استاندارد ایزو 9001 از مهمترین و محبوب ترین استانداردهای عمومی است. سازمان هایی که قصد اخذ ایزو 9001 دارند می توانند با مطالعه متن استاندارد ایزو 9001 نسخه 2015 از جزئیات آن آگاه شده و انتخابی دقیق تری داشته باشند. با توجه به این نکته که ایزو 9001 برای [...]
تماس تلفنی