آرشیو برچسب: استاندارد ایزو 21500

ایزو 21500 (استاندارد ایزو مدیریت پروژه)

مشاوره رایگان : 02632212530 سفارش ایزو ایزو 21500 (استاندارد ایزو مدیریت پروژه) : استاندارد مدیریت پروژه ایزو 21500 چیست؟ ایزو 21500 گواهینامه ای برای راهنمایی در رابطه با مدیریت پروژه است که می تواند توسط هر سازمانی اعم از دولتی و خصوصی یا هر نوع پروژه ای فارغ از ابعاد، پیچیدگی ها و مدت آن [...]
تماس تلفنی